LinkedIn

Dvojdňová konferencia EURO-ŽEL 2011, 19. ročník s mottom „Recent challenges for European railways“, sa konala 8. – 9. júna 2011 na Univerzite v Žiline, pod záštitou CETRA Slovensko a.s.          s podporou Európskej Komisie.

Sympózia sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov z 11 krajín, medzi nimi zástupcovia niekoľkých vysokých škôl, výskumných centier, spoločností zaoberajúcich sa tvorbou častí infraštruktúry aj systémov lokalizácie.

V odbornom programe bola po oba dni široká ponuka sekcií – Konštrukcia a údržba infraštruktúry, Služby železníc cestujúcim, železničné vozidlá, Riadenie železničnej dopravy, Riadiace a zabezpečovacie systémy v železničnej doprave, Lokalizačné systémy, Riadiace a informačné systémy. Každá zo sekcií obsahovala tri až štyri prezentácie zahrnuté do kľúčovej témy.

S príspevkom na konferencii vystúpila aj zástupkyňa firmy OLTIS Group Zuzana Velčovský a v obsiahlom zborníku svoje príspevky publikovali aj ďalší zástupcovia firmy Miroslav Hladík, Jiří Janšta a David Krásenský. Večerný program – Posedenie pri okrúhlom stole – bol určený k neformálnemu stretnutie účastníkov, rozhovorom ako o prezentovaných prednáškach, tak o aktuálnych témach.