LinkedIn

9. novembra 2010 bola firme OLTIS Group vo Varšave udelená cena Lider Transportu Szynowego v kategórii Telematyka za systém KONTI, ktorý je určený na obsluhu kontajnerových terminálov.

Lider Transportu Szynowego je ocenením určeným len pre firmy z koľajovej a električkovej brandže a samospráv a je organizované je od roku 2007 redakciou časopisu Transport aj Komunikacja a zväzom zamestnávateľov Forum Transportu Szynowego. Patronát nad udeľovaním cien drží Urząd Transportu Kolejowego (Dráhový úrad) a Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk (Poľská akadémia vied, odbor doprava).

KONTI je informačným systémom, ktorý spolu s produktmi zameranými na distribúciu a skladovanie, tvoria komplexné riešenie pre logistické centrum. Systém KONTI uľahčuje prácu na vnútrozemskom kontajnerovom termináli a znižuje náklady za manipuláciu s kontajnermi. Zahŕňa všetky procesy týkajúce sa importu aj exportu kontajnerov. Vybavený je procesmi optimalizácie, ktoré zlepšujú procesy ako prijatie kontajnera na terminál, presuny kontajnerov, nakládky, vykládky a preloženie.

V širokom rozsahu využíva mobilné zariadenia pracujúce ako v režime on-line tak i v off-line. Navyše obsahuje funkcie automatizujúce niekoľko procesov, vrátane kalkulácie klientských poplatkov a kalkulácie dopravy. Systém tiež umožňuje elektronickú výmenu dát s klientmi, s prepravcami a elektronickú výmenu dát so systémami ERP, eventuálne s inými systémami využívanými vo firme klienta.