LinkedIn

Spoločnosť OLTIS Group sa stala začiatkom februára 2010 členom Asociácie Európskeho železničného priemyslu UNIFE.

UNIFE bola založená v roku 1991 a jej poslaním je aktívne rozvíjať prostredie, v ktorom môžu jej členovia poskytovať konkurenčné železničné systémy pre železničnú dopravu. Asociácia taktiež aktívne reprezentuje vedúcich európskych železničných dodávateľov designu, výroby, údržby a rekonštrukcie železničných dopravných systémov, podsystémov a súvisiaceho vybavenia. Členstvo je možné tiež pre asociovaných členov, väčšinou národné asociácie železničného priemyslu.

Stály sekretariát UNIFE je v Bruseli, má 23 zamestnancov a udržiava blízke kontakty s európskymi a medzinárodnými inštitúciami. UNIFE sa stalo významným partnerom v konzultáciách otázok rozvoja dopravy. Sekretariát koordinuje prácu viac ako 500 expertov, združených v jednotlivých výboroch a expertných skupinách týkajúcich sa hlavne týchto tém:

  • verejné vzťahy
  • európsky výskum
  • štandardizácia a harmonizácia v EÚ
  • IRIS (International Railway Industry Standard)

Viac sa o UNIFE dozviete na www.unife.org.