LinkedIn

Univerzita Pardubice, Dopravná fakulta Jana Pernera v organizovala dňoch 11.-12. februára 2010 piatu medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému „Teória a prax v doprave“, s rokovacím jazykom anglickým (5th International Scientific Conference – Theoretical and Practical Issues in Transport).

Záber konferencie bol veľmi široký, od cestnej dopravy až po leteckú, od modelovania dopytu po doprave až po technické zariadenia infraštruktúry.

Praktickú tému predstavil za spoločnosť OLTIS Group Ing. Mgr. David Krásenský, ktorý vo svojom príspevku predstavil IS ÚDIV ako nástroj na podporu efektívneho hospodárenia s vozňovým parkom nákladného dopravcu. Okrem odborného obsahu sme k zdarnému chodu konferencie prispeli aj ako sponzori. Ďalší ročník konferencie je plánovaný na rok 2013.