LinkedIn

V decembri 2009 sa skupina OLTIS Group stala členom medzinárodnej organizácie OPTA (Open Telematics Alliance, pozri www.opentelematics.info), ktorá združuje rôzne organizácie spojené s oborom železničnej dopravy (dopravcov, dodávateľov informačných technológií, telekomunikačných operátorov, univerzity a ďalšie) a ktorej cieľom je vyvíjať štandardizované rozhranie pre telematické aplikácie.

Toto členstvo je pre našich partnerov významným signálom veľkosti a významu skupiny, a tiež vyjadrením schopností zúčastňovať sa riešenia projektov a prác presahujúcich hranice jedného štátu.