LinkedIn

Spoločnosť CID International organizovala dňa 11.5.2016 v priestoroch Vinárstva Nosreti workshop, kde svojim zákazníkom predstavila svoje novinky z oblasti IT. Novinky sa týkali predovšetkým mobilných technológií, ktorých význam rastie vo všetkých oblastiach nášho života, logistiku nevynímajúc.

Zaujímavá diskusia sa rozvinula predovšetkým ku Smartphon aplikácii, ktorá je určená pre vzájomnú komunikáciu medzi dispečingom a vodičom. Aplikácia umožňuje prenos činností zadávaných vodičom on-line priamo do dispečerskej plachty v systéme LORI, podporuje automatickú tvorbu elektronickej STAZ, obsahuje modul pre evidenciu škodových udalostí (vrátane fotodokumentácie) a vie pracovať s čiarovými alebo QR kódmi.

Záujem vyvolala aj nová verzia webovej objednávky, vytvorená na platforme MVC (Model-view-controller), ku ktorej spoločnosť CID International vyvinula mobilnú aplikáciu slúžiacu pre jednoduché zadávanie a prehľadnú kontrolu objednávok na webe prostredníctvom Smartphone.

Bez záujmu neostali ani ďalšie prezentované novinky, medzi ktoré patrí modul pre užívateľskú editáciu tlačových zostáv, nová verzia dispečerskej plachty alebo nový modul pre kalkuláciu a modelovanie trasy s ohľadom na relevantné parametre vybratých objednávok.

Posledné prednášky sa týkali aktuálnych dotačných programov využiteľných pre oblasť dopravy a predovšetkým nové perspektívne technológie od francúzskej firmy SIGFOX, ktorá pre prenos dát využíva sieť pozemných staníc. V ČR toto zaisťuje spoločnosť T-Mobile. Hlavnou výhodou tohto riešenia sú rádovo nižšie náklady na obstaranie a prevádzku oproti súčasným rozšíreným systémom GPS alebo GPRS.

Workshopu sa zúčastnilo cca 30 účastníkov z 12 firiem, ktorí kladne hodnotili nielen prezentované novinky, ale ocenili aj priestor pre vzájomnú diskusiu a neformálnu výmenu skúseností po ukončení oficiálnej časti programu.

Spoločnosť CID International ďakuje všetkým účastníkom za ich záujem o naše riešenia a teší sa na stretnutie pri ďalšej podobnej príležitosti.

 

Workshop pro silniční dopravce a speditéry Workshop pro silniční dopravce a speditéry Workshop pro silniční dopravce a speditéry1 Workshop pro silniční dopravce a speditéry