LinkedIn

K odborným stretnutiam organizovanými Univerzitou Pardubice patrí okrem iného aj konferencia Intermodal. Tohtoročný, už trinásty ročník konferencie sa konal 27. apríla 2010 a jeho nosná téma bola „Trendy intermodality v Európe“. OLTIS Group tu zastupoval Ing. Mgr. David Krásenský, ktorý predstavil príspevok s titulom „Perspektívy rozvoja intermodálnych terminálov Brno a Lovosice v rámci projektu SoNorA“.

Medzi účastníkmi konferencie nechýbali okrem predstaviteľov logistických operátorov aj odborní pracovníci českého i slovenského ministerstva dopravy.

V príspevkoch zazneli okrem konkrétnych úspešných projektov kontajnerových vlakov tiež veľmi zaujímavé pohľady na kombinovanú dopravu a na jej pozíciu na dopravnom trhu, účastníci riešili praktické otázky prevádzky konkrétneho terminálu, ako aj perspektívy a investičné zámery jeho ďalšieho rozvoja. Zástupcovia oboch ministerstiev dopravy potom poukázali na význam kombinovanej dopravy v dopravnej infraštruktúre štátu aj Európy, na trendy vývoja objemu prepráv a tiež na otázky finančnej pomoci štátu do tejto oblasti.

Konferencia našu spoločnosť významne obohatila pri riešení nových projektov z odboru kombinovanej a intermodálnej dopravy.