LinkedIn

Implementácia informačného systému NEWSPED vo firme CARGOSPED, ktorá trvala od októbra 2009, bola dokončená. Logistický operátor zo skupiny PKP Cargo SA, ktorý poskytuje špedičné a logistické služby v oblasti železničnej dopravy, hľadal komplexný systém pokrývajúci celý špedičný proces.

NEWSPED, produkt firmy JERID, dcérskej spoločnosti OLTIS Group, je informačný systém na riadenie procesu prepravy, od evidencie ponúk, cez avizovanie, výpočet cien dodávateľa a príjemcu, import a kontrolu faktúr od dodávateľov, fakturácia odberateľom, po prepojení s účtovným programom. Taktiež obsahuje rozšírené moduly pre colnú agendu, má pripravený interface pre kontajnerové terminály, a tiež rozšírené nástroje pre tvorbu komplexných štatistík a reportov, pripravené špeciálne pre odbor TSL.

Implementácia prebiehala v niekoľkých etapách, I. etapa bola úspešne ukončená v januári 2010, do prevádzky bolo uvedených niekoľko základných modulov, vrátane avizácie, zásielky a fakturácie. Od 1. januára 2011 CARGOSPED riadi všetky špedičné procesy prostredníctvom systému NEWSPED na 40 pracovných miestach vo všetkých 10 pobočkách.

Implementáciou NEWSPEDu začala firma CARGOSPED proces informatizácie, ktorý bude pokračovať v roku 2011.