LinkedIn

Železničná preprava z poľskej, českej a slovenskej perspektívy a Intermodálne fórum – aktuálny stav a budúcnosť dopravy, ktorá spája železničnú, námornú a automobilovú prepravu. Pohľad na prepravu z pohľadu námorných a vnútrozemských terminálov; technické, informatické a riadiace riešenia pre komplikované dodávkové reťazce, spájajúce takmer všetky druhy prepravy. Týmto problémom sa venovala tohtoročná – už jedenásta konferencia „Železničné systémy / Forum Intermodalne”, ktorá sa uskutočnila vo Wiśle od 2 do 4 marca.

Je to udalosť, ktorá je trvalo zapísaná v kalendári odborných stretnutí TSL a špecialistov z odboru železničnej prepravy a logistiky Poľska, Čiech a Slovenska. Organizátorom je firma Oltis Polska a První signální; spoluorganizátormi sú Fundacja ProKolej a IntermodalNews.

Prvý deň, po oficiálnom zahájení, plenárnu časť konferencie zahájil  Dr. Jakub Majewski, predseda Fundacja ProKOlej prednesením správy „Železnica pre klímu – klíma pre železnicu”. Následne sa uskutočnila diskusia „Preprava v epoche Green Deal – šanca a ohrozenie – nebezpečenstvo”, ktorú moderoval pán Marek Tarczyński, predseda Poľskej prepravnej a logistickej komory – Izby Transportu i Logistyki.

Potom sa rokovanie rozdelilo na časť venovanú železničnej preprave (XI, Konferencia Železničné systémy), ktorá sa zaoberala infraštruktúrnymi výzvami, ktoré sú pred železničnou a intermodálnou dopravou (II. Intermodálne fórum) a rokovanie konferencie sa sústredilo na domáce – tuzemské a európske nástroje a problémy intermodálnej prepravy.

Nasledujúci deň, v bloku železničnej dopravy, boli prediskutované problémy – úlohy súvisiace s financovaním a konkurencieschopnosťou železničnej dopravy, a v intermodálnom bloku – sa rokovalo o námorných prístavoch, ako kľúčových, intermodálnych článkoch logistických reťazcov. V ďalšej časti týkajúcej sa železničnej dopravy sa konferencia sústredila na praktické aspekty inovácií a investícií v železničnej doprave, na bezpečnosť a odolnosť železničných systémov. V intermodálnej časti, počas diskuzií, boli prerokované geopolitické a trhové podmienky dodávkových reťazcov, čo malo obzvlášť aktuálny význam, pretože konferencia sa uskutočnila na začiatku agresie Ruska proti Ukrajine. V diskuzii bola priblížená tematika inovácií a digitalizácie v kontexte konkurencieschopnosti vyváženej prepravy tovaru.

Konferencia bola zakončená záverečnou – rekapitulujúcou diskusiou s názvom: „Balíček mobility, obmedzenia z dôvodov životného prostredia, geopolitiky – výzvy pre odbor TSL”.

Tak ako každý rok, aj tento bola časť finančných prostriedkov získaných z konferenčných poplatkov odovzdaná Združeniu SOS detskej dedinky v Poľsku – „Sindbad”, Rodinný dom prechodného pobytu v Utróniu; na podporu detí prichádzajúcich z Ukrajiny; na rehabilitáciu Terezky, ktorá trpí mozgovou obrnou a Helenky s veľmi vzácnou genetickou chorobou DDX3X syndróm – Downov syndróm.

Ďakujeme za Vašu účasť a srdečne Vás týmto pozývame i na ďalší, už 12.ročník konferencie.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke konferencie.

Organizátori konferencie SK|FI 22.