LinkedIn

V tomto roku sme sa vďaka dotácii Českej agentúry na podporu obchodu – CzechTrade rozhodli pre aktívnu účasť nie len na dopravných a logistických podujatiach ale aj na veľtrhu CeBIT, ktorý je svetovo najväčším, najznámejším a doposiaľ najnavštevovanejším v oboru informačných technológií. Koná sa každý rok na jar v metropole nemeckého spolkového štátu Dolné Sasko, Hannoveri, tento rok od 6. do 10. marca 2012.

Výstavný stánok firiem OLTIS Group a JERID bol súčasťou spoločnej expozície českej vládnej agentúry CzechTrade, ktorej úlohou je aktívne podporovať vstup českých firiem na zahraničné trhy a vyhľadávať exportné príležitosti. Na rozdiel od iných veľtrhov sme našu účasť nechápali len ako možnosť sebaprezentácie a ponuky produktov stávajúcim aj novým zákazníkom, ale predovšetkým ako vynikajúcu príležitosť k získaniu informácií o nových moderných trendoch v odbore IT, k poznaniu trhu, k vytipovaniu hardwaru pre uplatnenie v našich aplikáciách, i k osloveniu potenciálnych partnerov pre spoluprácu predovšetkým zo stredoeurópskych štátov.