LinkedIn

V dňoch 19.-21. mája 2010 sme sa už po tretíkrát zúčastnili seminára PKP v EÚ – realita a očakávania, ktorý sa konal v Jastrzebiej Gorze.

Hlavnými témami seminára boli otázky riešenia integračných problémov v rámci európskej železničnej dopravy.

Spoločnosť OLTIS Group reprezentovala na seminári Miroslawa Hanczakowska, ktorá tu vystúpila s príspevkom „Systémy pre plánovanie a riadenie nákladnej dopravy ako kľúčový faktor konkurencieschopnosti železničného nákladného dopravcu“ na príklade ČD Cargo.