LinkedIn

V dňoch 4. a 5. Októbra sa konalo tradičné stretnutie užívateľov našich produktov. Primárnym cieľom podujatia je kontakt s priamymi užívateľmi našich aplikácií, zber pripomienok a námetov k našim aplikáciám a v neposlednom rade takisto prieskum spokojnosti našich zákazníkov.

Medzi našimi zákazníkmi sa toto podujatie teší značnej obľube, o čom svedčí každoročná hojná účasť. Celkovo sa tento rok v obidvoch sekciách zúčastnilo 57 užívateľov z 25 firiem, pričom väčšina účastníkov hodnotila úroveň odborných prednášok veľmi kladne.

Po skončení odbornej časti seminára nasledoval spoločenský večer, ktorého súčasťou bol raut a bowlingový turnaj jednotlivcov. Druhý deň sme pre zúčastnených zorganizovali exkurziu v litovelskom pivovare spojenú s ochutnávkou rôznych druhov litovelského piva.

Ďakujeme všetkým účastníkom za výbornú atmosféru a tešíme sa na stretnutie na ďalšom ročníku seminára pre užívateľov aplikácií JERID a OLTIS Group.