LinkedIn

Cez 300 účastníkov z viac než 30 rôznych krajín sa zúčastnilo druhého ročníka Global Rail Freight Conference (GRFC), ktorá sa konala 6.-7. júla 2010 v Petrohrade, v Rusku. Konferencia, ktorú spoločne usporiadali Medzinárodná únia železníc (UIC) a Ruské dráhy (RŽD), sa zúčastnila aj spoločnosť OLTIS Group.

Medzi účastníkmi nechýbali najmä predstavitelia železničných spoločností, ale aj zástupcovia logistických operátorov, medzinárodných inštitúcií a ministerstiev dopravy.

Série prezentácií boli zamerané na prepravu po železnici medzi Európou a Áziou prostredníctvom rôznych koridorov (cez Rusko, Kazachstan, Mongolsko, Irán), prezentované boli aj prepravy v rámci austrálskeho alebo amerického kontinentu, prepravy z Japonska či podpora elektronického sprievodného listu CIM/SMGS.
Konferencia priniesla niekoľko zaujímavých kontaktov, ktoré možno využiť pri príprave konferencie IRFC 2011, ktorú organizuje naša organizácia. Počas rokovaní s prítomnými zástupcami firiem boli zúčastnené firmy oslovované s ponukou účasti ako prednášajúci, partneri, vystavovatelia, sponzori alebo účastníci. Získané informácie sú pre našu skupinu tiež prakticky využiteľné.