LinkedIn

V dňoch 26. – 27. mája 2009 sme v Blansku usporiadali seminár k projektu MD616 (oficiálne označenie CG743-109-130), „Vytvorenie štandardov informačných väzieb systémov prevádzkovateľa dráhy a systémov prevádzkovateľov drážnej dopravy“. Tento projekt rieši spoločnosť OLTIS Group v spolupráci s ČD-Telematikou od roku 2007 a jeho cieľom je, stručne povedané, zjednotiť komunikačné platformy informačných systémov prevádzkovateľa dráhy, za stanovených podmienok ich otvoriť pre prístup dopravcov a tretích subjektov a zaistiť kroky potrebné smerom k implementácii európskych noriem TAF TSI.

A ako dopadol samotný seminár? Zišlo sa na ňom približne 40 zástupcov z riešiteľských firiem holdingu OLTIS Group aj ČD Telematika, zástupcov užívateľských organizácií ako ČD, SŽDC a tiež veľa účastníkov zo Slovenska, predovšetkým z dcérinej spoločnosti OLTIS Slovakia a zo slovenských železničných organizácií. Fundované prezentácie a najmä následné živé neformálne diskusie k téme boli jasným dôkazom, že sa tu podarilo dať dohromady najvýznamnejšie riešiteľské aj užívateľské kapacity, ktoré určujú trend vývoja informačných systémov pre železnice a ktoré majú k téme čo povedať.