LinkedIn

V dňoch 5. – 7. októbra 2022 sa uskutoční v Prahe medzinárodná odborná konferencia IRFC 2022 (International Railway Forum & Conference), ktorá sa bude konať pod záštitou českého predsedníctva v Rade Európskej únie.

Konferencia IRFC 2022 je rozdelená do piatich odborných sekcií a ponúkne aj technickú exkurziu s veľmi zaujímavým obsahom. Odborné sekcie sú zamerané na najdôležitejšie oblasti železničného sektora z hľadiska stratégie, techniky, výskumu a inovácií a infraštruktúry. Po prezentáciách v každej odbornej sekcii bude nasledovať moderovaná diskusia. Všetci účastníci môžu očakávať veľmi bohatý a vysoko odborný program s možnosťou stretnúť sa a diskutovať s významnými predstaviteľmi železničného sektora v ČR a EÚ.

Konferenciu zaháji výkonný riaditeľ OLTIS Group, pán Miroslav Fukan, po ňom bude nasledovať úvodné slovo ministra dopravy Českej republiky pana Martina Kupky a komisárky pre dopravu paní Adiny Vălean. Vystúpi aj zástupca Švédska, ktorý prevezme symbolické predsedníctvo od Českej republiky.

Všetci odborníci z oblasti železničnej dopravy sú srdečne pozvaní na konferenciu IRFC 2022. Toto podujatie ponúka jednotlivým spoločnostiam pôsobiacim v oblasti železničnej dopravy a prepravy zaujímavú a prestížnu príležitosť na prezentáciu a zviditeľnenie sa. Okrem iného napr. formou vlastného stánku vo výstavnej hale, ktorá priamo susedí s konferenčnou miestnosťou.

Neváhajte a využite túto jedinečnú príležitosť na stretnutie s kľúčovými odborníkmi sveta železníc.

Aktuálne informácie o IRFC 2022 sledujte na www.IRFC.eu