LinkedIn

KONFERENCIA usporiadaná POĽSKÝM ZDRUŽENÍM CESTNÝCH DOPRAVCOV „GALICJA” /Tęgoborze, 5-6.9.2014

Tęgoborze, Hotel ** Litwiński

Jesenné stretnutie v Tęgoborzi má svoje pevné miesto v kalendári akcií pre cestných dopravcov z južného Poľska. Tohtoročné bolo spojené s oslavou desiateho výročia vzniku usporiadateľa – Poľského združenia cestných dopravcov „Galicja“.

ŽHAVÉ TÉMY – obnovovanie licencií pre dopravcov.

Témou, ktorá sa prelínala po celú dobu, bola otázka obnovovania licencií pre dopravcov, dlhá čakacia doba a s tým spojené následky pre dopravu. Tejto téme boli venované až dva referáty.  Finančné záruky ako podmienka pre získanie licencie – referát riaditeľa združenia Galicja – Macieje Wrońsého. Medzi pozvanými hosťami bol dr. Paweł Lesiak z varšavskej ekonomickej Szkoły Główné Handlowé, ktorý zahájil konferenciu referátom o prínosoch cestnej prepravy tovaru pre spoločnosť a ekonomiku.

Konferencie sa zúčastnili i poslanec Andrzej Gut-Mostowy a senátor Stanisław Kogut. Ten vytýkal poľskej vláde podceňovanie úlohy cestnej dopravy pre ekonomiku a vyzýval k spravodlivému prístupu k dopravcom – daňovým poplatníkom. Andrzej Bogdanowicz z Ministerstva infraštruktúry a rozvoja takisto informoval o tom, že poľské dopravné spoločnosti ovládli nemecký dopravní trh. Bohužiaľ však majú zlú povesť – čiastočne kvôli zlému stavu vozového parku. Stretnutia sa zúčastnili takisto zástupcovia ukrajinských dopravcov.

Účastníci sa mohli zoznámiť s najnovšou ponukou firiem: VOLVO, SCANIA, MAN, RENAULT TRUCKS, MERCEDES, DAF, ktorých ťahače boli vystavené v hoteli Litwiński.

Spoločnosť OLTIS Polska bola prvýkrát partnerom tejto akcie. Konferencia bola vítanou príležitosťou pre zaujímavé debaty, nadviazanie nových kontaktov a dohôd o prezentácii našich systémov pre zainteresované spoločnosti.

Ďakujeme všetkým účastníkom za návštevu nášho stánku.

122515 (2)

143228 125034