LinkedIn

Zástupcovia OLTIS Group sa zúčastnili akcie z cyklu „Lunch s Kurierem“, ktorej hlavnou témou bola „Modernizácia a údržba železničnej infraštruktúry pre potreby armády“. Medzi pozvanými hosťami boli zástupcovia poľského ministerstva obrany, PKP PLK a vysokých vojenských škôl.

Na rokovaní boli diskutované nasledujúce témy:
– investície do údržby kľúčovej železničnej infraštruktúry spojenej s obrannými potrebami
– štandardy modernizačných prác
– vojenské vlečky – modernizácia, možnosti komerčného využitia

S príspevkom na tému vojenských vlečiek vystúpil plukovník Slawomir Lazarek – veliteľ vojenského úradu pre prepravu a pohyb vojsk a údržby železničnej vojenskej infraštruktúry. Vystúpenie zástupcu OLTIS Group Radima Kuděly bolo venované problematike vojenských prepráv v ČR a skúsenostiam holdingu s vývojom informačných systémov pre vojsko. Pán Kuděla predstavil predovšetkým informačné systémy ako Kniha schém pri vojenských prepravách a systémy pre sledovanie vojenských a zvláštnych prepráv.

Stretnutie prebehlo 27. augusta 2014 vo Varšave. Usporiadateľom akcie bol časopis „Kurier kolejowy“.

Lunch s Kurierem