LinkedIn

V dňoch 1. – 3. marca 2023 prebehne v hoteli STOK**** vo Wisłe v Poľsku dvanáste stretnutie poľských, českých a slovenských odborníkov v oblasti železnice a TSL.

Konferencia je významnou udalosťou v kalendári logistického a železničného sektora. Jedná sa o stretnutie manažérov, odborníkov na železnicu a logistiku, ako aj špecialistov na rozsiahly sektor intermodálnej dopravy, zákazníkov a inštitúcií zo všetkých troch krajín.

Na konferencii ŽELEZNIČNÉ SYSTÉMY | INTERMODÁLNE FÓRUM budeme diskutovať o súčasnej situácii na domácom i svetovom trhu železničnej a intermodálnej dopravy, analyzovať najnovšie trendy v odbore a tiež vývoj, ktorý môže čoskoro zmeniť pravidlá hry. Budete mať ako vždy neoceniteľnú príležitosť komunikovať s účastníkmi konferencie a taktiež s odborníkmi. Otvorené panely Vám umožnia diskutovať priamo s odborníkmi vo zvolenom odbore. Vyzbrojíme Vás znalosťami, ktoré Vám umožnia pohliadnuť na odvetvie logistiky a železnice netradičným, osviežujúcim a uceleným spôsobom.

Organizátori a partneri konferencie Vás srdečne pozývajú k účasti na konferencii!

Dovidenia vo Wisle!

Tematický rozsah a predbežný program nájdete na webových stránkach konferencie.

Registračný formulár je tu