LinkedIn

V červnu a v červenci 2021 proběhly valné hromady dvou velkých českých odborných asociací, a to ACRI (Asociace podniků českého železničního průmyslu) a SSL (Svaz spedice a logistiky), do jejichž působení se společnost OLTIS Group aktivně zapojuje.

Do předsednictva ACRI byl opětovně zvolen na další tříleté funkční období generální ředitel společnosti OLTIS Group, pan Ing. Štefan Mestický.

Novým členem představenstva SSL byl zvolen na období 3 let pan Ing. Rostislav Vašek, ředitel divize logistiky OLTIS Group.

Přejeme kolegům úspěšné působení v jejich funkcích!