LinkedIn

 

Naša firma sa s veľkým potešením stala patrónom stromu č. 13 – lipy veľkokolistej, ktorú sme zasadili pri kaplnke v olomouckej miestnej časti Novej Sady v rámci novo vznikajúceho Parku lásky a priateľstva. Celú akciu zahájil úvodným slovom pán primátor Miroslav Žbánek, námestník primátora Otakar Štefan Bačák a predseda správnej rady Nadácie Malý Noe, pán Jaroslav Strejček. Následne vystúpili so svojím hudobným programom deti z detského domova v Olomouci a prítomní zástupcovia magistrátu a Nadácie Malý Noe odovzdali patrónom stromov ďakovné listy. Po názornej ukážke výsadby jedného stromu vykonanej odbornou firmou už prebehla vlastná výsadba. Za nás sa lopaty chopil Standa Koutný, riaditeľ Segmentu marketingu a ruku k dielu priložila aj Jarka Pechová, vedúca personalistka.

Akcia vznikla za podpory Mesta Olomouc a Nadácie Malý Noe, ktorá pomáha deťom najmä v Olomouckom kraji. Mesto Olomouc pripravilo na výsadbu parku priestor v okolí kaplnky Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Nových sadoch. Nadácia Malý Noe do tohto projektu vstúpila s návrhom ponúknuť občanom, firmám, školám, spolkom a pod. možnosť stať sa patrónom stromu v parku. Patrón si svoj strom mohol sám zasadiť – s rodinou, deťmi či s kolegami a svojim finančným darom zároveň poskytnúť pomoc potrebným deťom. Všetci potom môžeme sledovať, ako stromy rastú a vzniká vyrastený park, ktorý vtlačí tejto časti mesta novú tvár. Nadácia Malý Noe týmto spôsobom na rôznych miestach vysadila už 5 sadov s celkom 348 stromami.

Radi sme sa k tejto spolupráci pripojili a prispeli k novému zelenému priestoru v meste a zároveň pomohli sociálne a zdravotne znevýhodneným deťom. Prajeme nášmu i ďalším stromom, aby sa im darilo a robili okoloidúcim radosť.