LinkedIn

Už štvrtý rok ACRI (Asociácia podnikov železničného priemyslu) udelila výročné ceny, ktoré sú unikátnym ocenením podnikov českého železničného priemyslu. Ich jedinečnosť je daná práve zameraním na železnicu a železničnú dopravu. Cena tohtoročného 4. ročníka súťaže bola udeľovaná pod záštitou ministra dopravy Českej republiky, Víta Bártu a ministra priemyslu a obchodu Martina Kocourka.

Za spoločnosť OLTIS Group sme do súťaže prihlásili okrem iného odborný seminár o informačných technológiách na železnici, RAINWORM 2010, ktorý sme usporiadali na jar tohto roku pre účastníkov z radov slovenských i zahraničných manažérov infraštruktúry a dopravcov.

Náš seminár ocenila nakoniec aj odborná porota: v rámci udeľovania Výročnej ceny ACRI 2010 v kategórii „Akcia roka“ získala cenu naša spoločnosť OLTIS Group práve za odborný seminár RAINWORM 2010. K pochvalným uznaniam, vysloveným nielen zo strany účastníkov seminára,  pribudlo tak pre seminár aj ocenenie oficiálne.

Slávnostný ceremoniál prebehol v rámci medzinárodného veľtrhu InnoTrans v Berlíne v stredu 22. septembra 2010 na spoločnej expozícii členských firiem ACRI. Ceny výhercom v Berlíne odovzdal námestník ministra dopravy Českej republiky Ivo Vykydal, námestník generálneho riaditeľa Českých dráh Antonín Blažek a predseda grémia ACRI Tomáš Ignačák.

Získané ocenenie je vyznamenaním nielen pre prácu organizátorov seminára, ale fakticky pre všetkých pracovníkov skupiny OLTIS Group, ktorí sa podieľajú na špičkovom vývoji informačných technológií pre železnice.