LinkedIn

7. 6. – 8. 6. 2018
V dňoch 7.-8. júna 2018 sa v hoteli Žochova chata na Slovensku konal 3. ročník medzinárodnej logistickej konferencie SpeedChain Slovakia. Tento ročník podporila tiež naša spoločnosť.
Dvojdňová konferencia priniesla pod heslom „LOGISTIKA: INOVÁCIE A MODERNÉ TECHNOLÓGIE“ veľa zaujímavých tém. V zaplnenom sále zazneli slová o úspechoch slovenskej logistiky, ktorá dokázala využiť európske príležitosti na vytvorenie perspektívneho odvetvia. Konferencia ponúkla v troch sekciách vyčerpávajúci prehľad hlavných tém súčasnej slovenskej logistiky a jej integrácie v rámci logistického priestoru strednej a východnej Európy. Na program jednotlivých prednášok sa dostala problematika dopytu po kvalitnom vzdelávaní, rýchlejšom rozvoji dopravnej a logistickej infraštruktúry, postupným odbúravaním legislatívnych prekážok v modernom podnikaní, ale aj za pomoci boja s kriminalitou a ďalšími negatívnymi faktormi, ktoré objektívne brzdia potenciál rýchlejšieho rastu slovenského hospodárstva. Na riziká spojené s otvorením hraníc upozornil František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky, ktorý bol i moderátorom popoludňajšieho programu prvého dňa konferencie.
Tematicky rozdelené sekcie ponúkli účastníkom nielen prednášky popredných slovenských a zahraničných odborníkov z jednotlivých oblastí ekonomiky, ale aj priestor na špecifické otázky a niekoľko panelových diskusií. Práve diskusné fóra vyplnili väčšinu času pred zahájením večerného spoločenského programu, ktorého cieľom bolo okrem iného ponúknuť potrebný priestor pre profesionálny network.
So zaujímavou prednáškou na tému „Organizovaná nakládka a vykládka alebo ako sa rezerváciou časového okna vyhnúť chaosu na rampách“ vystúpil v sekcii „DOPRAVNÉ PROCESY v rámci kooperatívneho dodávateľského reťazca“ pán Vlastimil Kožej, obchodný riaditeľ spoločnosti CID International.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás navštívili na našom stánku, a tešíme sa na ďaľšie stretnutie.

http://www.speedchain.sk/speedchain-slovakia/