EDO/EVYDO

Sledovanie výkonov personálu

Informačný systém pre plánovanie a vyhodnocovanie dochádzky všetkých variant na základe zákonníka práce a interných podnikových smerníc so spracovaním mzdy aj v SAP HR a plánovanie.

 

Základné funkcie

 • Správa osobných dát potrebných pre komandujúceho
 • Zadávanie nepracovných stavov
 • Plánovanie dochádzky
 • Obsadzovanie výkonov
 • Editácia mimoriadnych výkonov
 • Podpora pre plánovanie fondu pracovnej doby za vyrovnávajúce obdobie podľa pravidiel zákonníku práce a kolektívnej zmluvy klienta
 • Hodnotenie výkonov – doplnenie skutočnosti k plánovanému výkonu
 • Uzávierka dochádzky pre zamestnancov
 • Spracovanie výstupu pre mzdy (i pre SAP HR)
 • Spracovanie prehľadov o výkonoch pre SAP CO

 Účel a charakteristika

Plánovanie a hodnotenie práce zamestnancov klienta. Pre všetky typy dochádzky:

 • Najjednoduchší – zamestnanci pracujúci v denných smenách
 • Turnusoví zamestnanci s pravidelným striedaným denných a nočných smien
 • Turnusoví zamestnanci v nepretržitej prevádzke s delenými a prerušovanými smenami  (osobné pokladníčky)
 • Vlakové čaty
 • Dohody o pracovnej činnosti

Pre plánovanie zmien sú k dispozícii 3 typy zapracovania plánu:

 • Priradenie konkrétnej smeny zamestnancom – edituje sa: obdobie od – do, druh smeny a periodita nástupov
 • Plánovanie periodického turnusu – počet zamestnancov je rovnaký ako počet turnusových dní

Väzba na ďalší IS

 • Vstup kmeňových dát zamestnancov zo mzdovej agendy
 • Vstup dát o turnusoch vlakových čiat z ASO
 • Export dát o personálnom obsadení vlakov pre IS PARIS
 • Výstup dát dochádzky pre mzdovou agendu (i pre SAP HR)
 • Výstup dát dochádzky pre agendu SAP CO
 • Výstup dát ADPV

Pre spracovanie výkonov a dochádzky sú ku každému objektu sledované ekonomické atribúty:

 • Výkonové číslo
 • Zákazka
 • Nákladové stredisko

 

Produktový list k stiahnutiu tu.