LinkedIn

Nová generácia nástrojov pre spracovanie prepravných dokladov 

Formuláre nákladných listov a výkazov vozov, prepravných dokladov dopravcov a medzinárodných prepravných dokladov

Nahradenie modulov nákladných listov v programe ERIC samostatnou aplikáciou s názvom „Doklady+“. Cieľom tejto zmeny je zvýšenie užívateľského komfortu pri vyplňovaní nákladných listov. Základný rozdiel pri vyplňovaní nákladného listu spočíva v možnosti použitia rôznych fontov v tej istej položke. Táto vlastnosť potom dovoľuje napr. v nákladnom liste CIM/SMGS vyplňovať položky ako stanica určenia alebo popis tovaru súčasne v latinke, azbuke a čínštine. Prechod na novú aplikáciu Doklady+ je pre súčasných užívateľov modulov nákladných listov v programe ERIC zvýhodnený.

 • Formuláre prepravných dokladov rôznych dopravcov (nákladné listy vrátane výkazov vozňov ČD Cargo, ZSSK Cargo, PKP Cargo atd.)
 • Formuláre medzinárodných prepravných dokladov (nákladné listy vrátane výkazov vozňov CIM/CUV, CIM/SMGS, SMGS, ARD, atd.)
 • Vyplňovanie dokladov je podporované výberom z číselníkov :
  • zoznam tovaru NHM vrátane GNG
  • zoznam tovaru RID vrátane Prílohy II SMGS
  • zoznam staníc podľa DIUM
  • zoznam staníc SNŠ a Pobaltia
 • Možnosť tlače dokladu do formulára alebo vrátane formulára. Pri tlači vrátane formulára možnosť zadania počtu výtlačkov jednotlivých strán vrátane zadnej strany
 • Archivácia vyplnených dokladov pre neskoršie použitie alebo vytvorenie vzorov
 • Export prepravných dokladov do formátu PDF, TXT alebo XML

NOVÁ IDEA

Moderná výkonná aplikácia ponúka komfortné užívateľské prostredie a editáciu textu „ako vo Worde“.
Vnútri aplikácie je možné otvoriť niekoľko jednotlivých dokladov súčasne a vyplňovať, porovnávať a prenášať dáta medzi nimi bez obmedzenia.

Doklady_nová idea_CZ

NOVÉ MOŽNOSTI

Akúkoľvek časť textu v ktorejkoľvek editovateľnej položke je možné označiť a meniť formátovaním (font a veľkosť písma) alebo prenášať a kopírovať obvyklým spôsobom cez systémovú schránku.

02-Doklady_editace_CZ

Možnosť zadania ľubovoľnej mierky zobrazenia dokumentu alebo použitie prednastavenej mierky „Celá strana“, „Šírka strany“ a „Aktuálna veľkosť“.

03-Doklady_meritko_CZ

NOVÉ ČÍSELNÍKY

Vylepšený číselník odosielateľa a príjemcu.
„Vyhľadať v histórii“ – pre každú editovateľnú položku je vedená jej história s možnosťou vyhľadania údaja v minulosti, doplneného do danej položky.

05-Doklady_historie_CZ

NOVÉ JAZYKY

Program dovolí vyplňovaní údaje v akomkoľvek jazyku podporovanom Windows, a to ako aj v jazykoch európskych tak aj v ruštine, čínštine, kórejčine apod.

04-Doklady_jazyky_CZ