LORI

Informačný systém pre riadenie cestnej dopravy, špedíciu, zbernú službu a distribúciu.

Informačný systém LORI je určený pre firmy, ktoré podnikajú v oblasti cestnej nákladnej a osobnej dopravy, špedície a zbernej služby. Implementáciou IS LORI získate nástroj, pomocou ktorého je možné dosiahnuť významného posunu Vašej spoločnosti smerom ku špičke v odbore.

 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

 • Moderný nástroj pre riadenie dopravnej alebo špedičnej firmy.
 • Špecializované riešenia pre cisterny, sklápačky, leteckú a námornú špedíciu.
 • Otvorenosť systému umožňuje prepojenie na systémy Vašich partnerov a zákazníkov, ako sú napr. ekonomické systémy, GPS terminály, programy pre optimalizáciu trás, sklady.
 • Stabilita, modularita systému a neustály vývoj nových inovatívnych funkcií a technológií vkladaných do informačného systému LORI Vám zaručujú jeho mnohoročné prínosy.

 

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

 • Evidencia objednávok, hromadných objednávok a prepráv,
  konsolidácia prepráv
 • Plánovanie zvozu a rozvozu zásielok s možnosťou prepojenia na optimalizačný software (Rinkai, Plantour a ďalšie)
 • Plánovanie prepráv v dispečerskej plachte novej generácie
 • Odbavenie leteckých a námorných prepráv
 • Crossdock využívajúci technológie čiarových kódov
 • Mapové podklady pre nákladnú dopravu Navteq (výšky podjazdov, zákazy vjazdov, apod.)
 • Výpočet diét a podkladov pre mzdy vodičov
 • Automatický import PHM a mýtneho
 • Sledovanie dokumentov a vratných obalov
 • Spracovanie dobierok
 • Evidencia škôd a nezhôd
 • Kalkulácia nákladov a príjmov, automatická kalkulácia,
  sadzobníky
 • Stráženie termínov udalostí s možnosťou zasielania informácií aj cez e-mail, alebo SMS
 • Elektronické „stazky“ (záznamy o prevádzke vozidla) – odčítanie z GPS terminálov
 • Prepojenie s GPS (TRANSICS, WebDispečink, WebEye, Optifleet, Fleetboard a ďalšie)
 • Prepojenie s účtovným a ekonomickým systémom (Vision, Helios, Pohoda, SAP a ďalšie)
 • Mobilné aplikácie na tablety a chytré telefóny (elektronický ložný list, elektronická staz komunikácie s vodičom)
 • Zasielanie sms vodičovi s parametrami prepravy
  (zasielanie hromadných informačných sms)
 • WWW aplikácia pre vloženie objednávky, zobrazenie jej polohy,
  alebo statusu
 • Jazykové mutácie (CZ, EN, PL, HU)

 

HLAVNÉ PRÍNOSY

 • Informačný systém LORI a realizačný tým sa stanú Vaším partnerom s cieľom spoločne pomáhať Vášmu rastu.
 • Okamžitý prehľad nad realizovanými prepravami, výnosmi a ďalšími kľúčovými informáciami.
 • Silné kontrolné nástroje pre stráženie spotreby, kalkulovaných a fakturovaných čiastok, práce dispečerov a ďalších indikátorov dôležitých pre riadenie spoločnosti
 • Automatizácia pracovných procesov uľahčí užívateľom prácu a získa potrebný čas.
 • Pre strategické rozhodovanie slúžia užívateľsky nastaviteľné ekonomické výstupy (hospodársky list vozidla, finančné prehľady, prehľady nákladov a iné.)

 

VYBRANÉ REFERENCIE

AGF Logistics s.r.o., BC Logistics s.r.o., Cargologix s.r.o, ČSAD Hodonín, DT Logistic CZ s.r.o., Ewals Cargo Care s.r.o., Josef Mička s.r.o., MD Logistika a.s., Mega Trucking Bohemia s.r.o., OMEGA SERVIS HOLDING a.s., Popilka spol s r.o., PETROTRANS a.s., RKL Opava, spol. s r.o., SmartCargo s.r.o.

Produktový list k stiahnutiu tu.