LOGI

Informačný systém pro riadenie skladov

Informačný systém LOGI predstavuje ucelené riešenie pre správu a riadenie logistických skladov (WMS). Umožňuje evidenciu manipulácií a skladovania tovaru viacerých zákazníkov. Je pripravený takisto pre použitie v klasických výrobných a obchodných skladoch.

 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

 • Moderný modulárny, otvorený a škálovateľný systém
 • Rozdelenie užívateľov do rolí, nastavenie prístupových práv pre jednotlivé role
 • Jazykové mutácie a možnosť práce vi viacerých jazykoch
 • Možnosť prepojenia na externý informačný systémy zákazníkov
 • Webové rozhranie pre zákazníkov
 • Použitie moderných technológií založených na platforme MS .Net
 • Bezpečné uloženie dát v databázy MS SQL Server

 

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

 • Nastavenie topológie a parametrov skladov
 • Údržba číselníkov, firiem a klientov
 • Nákupné objednávky a príjemky
 • Predajné objednávky a výdajky
 • Hromadné doklady
 • Montáže
 • Manipulácie a služby
 • Riadenie skladov
 • Inventúry
 • Evidencia škôd a škodné zápisy
 • Čítačky čiarových kódov
 • Sadzobníky a kalkulácie
 • Prehľady a zostavy
 • ABC analýzy
 • Ručné a automatické importy a exporty

 

HLAVNÉ PRÍNOSY

 • Možnosť správy viacerých skladov vo viacerých lokalitách v jednej databázy
 • Možnosť skladovania a evidencie tovaru rôznej povahy (Elektronika, potraviny, mrazený tovar, chémia, nebezpečný tovar)
 • Nastavenie ručných i automatických stratégií na príjme, možnosť výberu optimálneho umiestnenia tovaru v sklade
 • Nastavenie ručných i automatických stratégií pri výdaji, možnosť vyskladnenia rôznymi metódami (FIFO, LIFO, FEFO, podľa šarže, apod.)
 • Možnosť nastavenia sledovania a upozornenia na najrôznejšie udalosti ako vypršanie dátumu exspirácie, pokles zásob pod zadané množstvo, apod.
 • Možnosť napojenia na ostatné firemné informačné systémy (predovšetkým špedičný systém)

 

VYBRANÉ REFERENCIE

Agility Logistics s.r.o., BOHEMIA CARGO s.r.o., Cargologix, s.r.o., ČSAD Hodonín a.s., DHL Express (Czech Republic), s.r.o., EUROFROST CB a.s., GEODIS Calberson s.r.o., Helicar a.s., JIPOCAR Logistic, s r.o., Josef Mička, Logflex CZ s.r.o., LS Logistics Sp. z o.o., O.T.E.C. CR, s.r.o., Phoenix Freight a.s., Promitor s.r.o., RKL Opava, spol. s r.o., Šmídl s.r.o.

Produktový list k stiahnutiu tu.