KONTI

Informačný systém pre riadenie kontajnerových terminálov

Informačný systém KONTI predstavuje ucelené riešenie pre správu a riadenie kontajnerových prekladísk a terminálov multimodálnej prepravy. Je pripravený pre prácu s  terminálmi vo viacerých lokalitách. Obsahuje podporu pre prácu vo viacerých jazykoch.

 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

 • Moderný modulárny, otvorený a škálovateľný systém
 • Rozdelenie užívateľov do rolí, nastavenie prístupových práv pre jednotlivé role
 • Integrované rozhranie podľa priemyselného štandardu (CODECO)
 • Možnosť prepojenia na externý informačný systémy zákazníkov
 • Webové rozhranie pre zákazníkov
 • Použitie moderných technológií založených na platforme MS .Net
 • Bezpečné uloženie dát v databázy MS SQL Server

 

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

 • Nastavenie topológie a parametrov terminálu
 • Údržba číselníkov, firiem a klientov
 • Objednávky, booking a referencie i bez čísel kontajnerov
 • Manipulácia a služby
 • Riadenie terminálu
 • Moduly pre obsluhu brán a parkovísk
 • Inventúry a stavy ložných jednotiek na ploche terminálu
 • Evidencia škôd a škodné zápisy
 • Mobilné aplikácie pre komunikáciu s mobilnými zariadeniami (reach stackery, portálové žeriavy)
 • Sadzobníky a kalkulácie
 • Prehľady a zostavy
 • Ručné a automatické importy a exporty

 

HLAVNÉ PRÍNOSY

 • Možnosť správy viacerých terminálov vo viacerých lokáciách v jednej databáze
 • Možnosť rozdelenia plôch terminálu do zón s rozdielnym prístupom
 • Nastavenie ručných i automatických stratégií pri vykládke ložných jednotiek z dopravných prostriedkov resp. pri nakládke na dopravný prostriedok. Optimalizácia ukladaní ložných jednotiek s cieľom minimalizácie pohybov.
 • Možnosť nastavenia sledovania a upozornenia na najrôznejšie udalosti ako príchod/odchod dopravného prostriedku, gate in/out jednotlivých ložných jednotiek, apod.
 • Systém pre organizáciu parkoviska a čakacích radov
 • Systém pre zjednodušenie organizácie a evidencie vjazdu/odjazdu dopravných prostriedkov s využitím technik OCR, RFID, SMS a kioskové aplikácie
 • Dátový sklad a štatistické manažérske prehľady
 • Možnosť napojenia na ostatné firemné informačné systémy (predovšetkým špedičný a skladový systém a systém pre riadenie vlečky)

 

VYBRANÉ REFERENCIE

Advanced World Transport a.s., AŽD Praha s.r.o., ČD – DUSS Terminal, a.s., Politechnika Warszawska, Schavemaker Invest Sp. z o.o., Star Container s.r.o.

Produktový list k stiahnutiu tu.