ETO

Predaj kapacity dráhy

Aplikácia ETO je v prostredí liberalizovaného dopravného trhu nevyhnutným nástrojom manažéra infraštruktúry pre predaj voľnej kapacity železničnej cesty a pre plánovanie a vyhodnocovanie nepravidelných (ad hoc) dopravných výkonov.

 

Základné výhody

 • Používateľsky príjemné vedenie agendy  Žiadostí  o trasu vlaku  ad hoc vrátane  integrovaného rozhrania TAF TSI, časť Žiadosť  o trasu cez webovú službu
 • Možnosť žiadosť o trasu vytlačiť alebo exportovať do rôznych formátov (PDF, RTF, HTML)
 • Možnosť kedykoľvek generovať štatistické a finančné zostavy nad vybranými žiadosťami o trasu vrátane exportu do rôznych formátov (PDF, RTF, HTML, XLS)
 • Rozhranie pre manažéra infraštruktúry poskytuje rýchlu konštrukciu  vlakových trás a okamžitú reakciu na dynamické požiadavky dopravcov
 • Pri konštrukcii vlakovej trasy ad hoc ponúka hrubý klient najvhodnejšie voľné katalógové trasy a ďalej graficky upozorní užívateľa na obmedzenie infraštruktúry (výluky infraštruktúry, výluky služby dopravných zamestnancov, …)
 • Rozsiahla  komunikácia s okolitými systémami manažéra infraštruktúry a dopravcov, napr.
  1. ISOR RVD – informačný systém pre riadenie vlakovej dopravy
  2. VDS – vlakový dispečerský systém
  3. CSV – centrálny systém výluk
  4. CIS – celoštátny informačný systém o cestovných poriadkoch
  5. KANGO – systém pre konštrukciu základného cestovného poriadku
  6. REVOZ – register vozidiel manažéra infraštruktúry
  7. EVAL – systém pre riadenie prevádzkovej agendy menšieho dopravcu
  8. EMAN – optimalizované plánovanie vlakotvorných procesov
 • Aktivácia/deaktivácia vlakovej trasy vrátane zjednodušenia procesov prípravy zmenového plánu

Pre maximálne bezpečnú a jednoduchú prevádzku bez starostí ponúkame možnosť spravovania  celého systému i serveru formou outsourcingu.

 Špeciálne funkcie

 • Komunikácia s aplikáciami dopravcov cez webovú službu ETO podľa špecifikácie TAF TSI, časť Žiadosť o trasu
 • Rozhranie pre manažéra infraštruktúry umožňuje prezentáciu všetkých vlakových trás v celom úseku od začiatku až do konce konštruovanej vlakovej trasy vrátane textového a grafického zobrazovania konfliktov
 • Hrubý klient pre manažéra infraštruktúry sa vyznačuje jednoduchou inštalácii a automatickou aktualizáciu
 • Zobrazenie obmedzenia  infraštruktúry v mape dopravnej siete s možnosťou filtrovania obdobia

Vďaka štandardizovaným postupom naplňuje ETO bezo zvyšku literu zákona o nediskriminačnom prístupe k železničnej dopravnej ceste a poskytuje všetkým dopravcom okamžité a aktuálne informácie o možnostiach a podmienkach vstupu na dopravnú cestu.

Produktový list k stiahnutiu tu.