Dopravný portál

On-line prístup k informáciám a aplikáciám

Dopravný portál je jedným z najdôležitejších nástrojov dopravnej organizácie pre komunikáciu so zákazníkmi, vlastnými zamestnancami i partnermi. Vytvára platformu pre ukladanie všetkých informácií a aplikácií, ktoré organizácia sama využíva alebo poskytuje dopravcom a ďalším partnerom.

 

Základné výhody

 • Jednotná platforma prístupu k informáciám
 • Jednotné zabezpečenie prístupu
 • Jednotné ovládanie všetkých interných aplikácií
 • Jednotné prihlásenie pre všetky interné aplikácie (Single sign-on)
 • Preukázateľné zoznámenie adresáta so zmenami v informačnom obsahu portál
 • Redakčný systém – jednoduchá editácia informačného obsahu portálu s pridelením prístupových práv pre redaktorov jednotlivých častí obsahu
 • Podpora pre viacjazyčný obsah portálu
 • RSS kanál pre informovanie o novinkách
 • Možnosť jednoduchého pridávania ďalších aplikácií
 • Pre prevádzku bez starostí možnosť prevádzkovania formou outsourcingu

Na úrovni manažéra infraštruktúry portál uvádza nediskriminačný prístup dopravcov k dopravnej ceste,  každý dopravca má prístup ku rovnakým a vždy maximálne aktuálnym informáciám.

Špeciálne funkcie

 • Zmeny obsahu portálu realizované cez WWW nebo FTP rozhranie
 • Automatizované zmeny obsahu portálu prostredníctvom FTP rozhrania (jednoduché pripojenie na systém pre konštrukciu vlakových tras)
 • Automatická on-line archivácia obsahu portálu
 • Prezentácia pomôcok cestovného poriadku vydávaných manažérom infraštruktúry (predovšetkým textové a grafické cestovné poriadky), popisu dopravnej siete, predpisov, výluk a ďalších opatrení

Integrované aplikácie portálu

– ISOŘ KADR – predaj kapacity dráhy – webová časť systému
– WWW ISOŘ –  webové rozhranie pre otázky do systémov RVD a VDS, napr. poloha, stav vlaku
– OSP – objednávanie služobných pomôcok
– K2 – elektronická kniha uskutočnených kontrol zamestnancov manažéra infraštruktúry
– REVOZ – register koľajových vozidiel schválených pre sieť manažéra infraštruktúry
– POaSV – stiahnutie súborov s príchodmi, odchodmi a zoznamami vlakov pre zvolený dopravný bod
– Digest – automatizované denné odosielanie e-mailov o novinkách v portálu
– Rychlé zprávy – rýchle a prehľadné poskytovanie informácií pre konkrétneho užívateľa o rôznych obmedzeniach, nových funkciách a blížiacich sa odstávkach, atp.
– Webové stránky externých aplikácií, napr. ADPV (sledovanie dopravných výkonov a účtovanie poplatkov za užitie dopravnej cesty), Pathfinder, EICI

Produktový list k stiahnutiu tu.