LinkedIn

Výročné ceny ACRI sa tento rok udeľovali po skončení Žofínského fóra venovaného aktuálnym problémom českej a európskej železnice. Jednou z ocenených spoločností sa stala taktiež OLTIS Group, ktorá získala cenu v kategórii Akcia roku za úspešné zorganizovanie konferencie IRIC 2011 (International Rail Infrastructure Conference).

Za šesť rokov existencie Výročných cien ACRI sa tohto ocenenia dočkal celý rad českých firiem z oboru dopravného strojárenstva. Podľa Marie A. Vopálenské je poslaním taktiež podpora českého železničného priemyslu s viac než 200ročnou tradíciou, ktorý v poslednom období prešiel zložitým procesom revitalizácie a dnes znova zaujíma dôležité postavenie v českej ekonomike.

Prestížne ocenenie udeľuje ACRI pod záštitou Ministerstva dopravy a Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky. Partnermi sú České dráhy, a.s. Správa železničnej a dopravnej cesty, s.o. ČD Cargo, a.s. a Exportná garančná a poisťovacia spoločnosť, a.s. Mediálnymi partnermi potom Dopravné noviny, Železničář, GRAND EXPRES ČD PRO VÁS a Ekonomicko-technická revue Doprava.

Získané ocenenie je obrovským vyznamenaním nielen pre organizátorov konferencie, ale aj pre všetkých pracovníkov skupiny OLTIS Group, ktorí sa podieľajú na vývoju informačných systémov pre železnicu.

Prehľad víťazov v jednotlivých kategóriách

Infraštruktúra
AŽD Praha –  Prejazdové zabezpečovacie zariadenia s inteligenciou

Koľajové vozidlá pre železnicu – osobná doprava
ŠKODA VAGONKA, a.s. – Jednopodlažná elektrická jednotka RegioPanter pre ČD

Koľajové vozidlá pre železnicu – nákladná doprava
CZ LOKO, a.s. – Motorová lokomotíva 744.001

Signalizačné, zabezpečovacie a telekomunikačné systémy
AK Signal Brno, a.s. – Meracia ústredňa MEDIS

Komponenty
ZKL, a.s. – Nová generácia nápravových ložísk ZKL

Skokan roka
ČKD Kutná Hora, a.s.

Inovátor roka
BONATRANS Group, a.s. – Železničné dvojkolie pre veľmi vysoké rýchlosti nad 400 km/hod pre Hyundai Rotem

Podujatie roka
OLTIS Group – Medzinárodná konferencia IRIC 2011