LinkedIn

Spoločnosť OLTIS Group sa zapojila do najväčšej medzinárodnej aktivity UNIFE – projektu SHIFT2RAIL nadviazaného na nový program výskumu a inovácií EU – HORIZON 2020, ktorý prechádza transformáciou do JTI –  Joint Technology Initiative. Cieľom tejto iniciatívy je implementácia európskych cieľov 2020 pre inteligentný, udržateľný a vyvážený rasť všetkých dopravných odborov. Projekt SHIFT2RAIL je zameraný na rozvoj železničnej dopravy pomocou postupných inovácií dopravných prostriedkov, nákladnej dopravy, systémov pre riadenie dopravy a železničnej infraštruktúry. Viac o projekte TU.

Vo februári 2013 sa podpisom Memoranda o Porozumení pre členov UNIFE stala OLTIS Group a. s. zakladajúcim pridruženým členom SHIFT2RAIL. Zapojí sa v rámci pracovných balíčkov – IT riešenia pre ľahko dostupnú osobnú prepravu na železnici (IP 4) a Technológie pre udržateľnú a atraktívnu európsku nákladnú dopravu (IP5).

Svojim zapojením do tohto projektu má OLTIS Group príležitosť sa nielen podieľať na budovaní budúcej podoby železničných technológií, ale môže takisto získavať veľmi čerstvé informácie o trendoch, pripravovaných nariadeniach či chystaných zmenách v legislatíve. To potom samozrejme prenáša do produktov a služieb pre svojich zákazníkov.