LinkedIn

Prvé tri železničné výskumné a vývojové projekty, financované z programu Horizon 2020 Európskej únie, boli oficiálne vyhlásené v Bruseli 7. mája 2015. Boli vybraté Európskou komisiou po prvej výzve k predloženiu návrhov na tému „Mobilitou k rastu“, čo sú tzv. vzorové projekty, ktoré sú určené k preklenutiu medzery medzi predchádzajúcim kolom výskumu 7. Rámcového programu a programom Shift2Rail.

S celkovou hodnotou 52 mil. Eur sú projekty Roll2Rail, IT2Rail a In2Rail financované z príspevkov Európskej únie k Shift2Rail vo výške 450 mil. Eur. Uvedené tri projekty budú tzv. „majáky“ prechodu do Shift2Rail v polovici 2016, kedy bude spoločný podnik plne funkčný.

  • Roll2Rail sa zameriava na rozvoj kľúčových technológií a prekonávanie prekážok pre inovácie vo vývoji vozňového parku, čo povedie k sérii technologických demonštrátorov a k prispeniu k Inovačnému programu 1 Shift2Rail
  • IT2Rail sa bude zaoberať využitím digitálnych technológií k vytvoreniu „bezproblémovej cesty“ naprieč rôznymi druhmi dopravy, vrátane informácií, plánovania cesty a predaja cestovných lístkov; to sa premietne do Inovačného programu 4
  • In2Rail bude zahŕňať výskum do prispôsobivej a nákladovo efektívnej infraštruktúry, s ohľadom na koľaje a konštrukcie, inteligentné riadenie spotreby energie a vyspelé systémy riadenia dopravy s cieľom optimalizovať využitie kapacity; to prispeje do Inovačného program 2 a 3

Roll2Rail a IT2Rail budú koordinované prostredníctvom UNIFE, zatiaľ čo Network Rail povedie In2Rail. Generálny riaditeľ UNIFE Philippe Citroën uviedol, že zahájenie „majákových projektov“ bol „významný medzník“ a „prvý z veľa odrazových mostíkov“ na ceste k dosiahnutiu ambicióznych cieľov EU v doprave a konkurencieschopnosti.

Na plenárnom zasadnutí a na samostatných zasadnutiach  pre tri projekty sa na spustení 7. mája 2015 v Bruseli zišlo okolo 200 účastníkov z celého odvetvia železničnej dopravy, vrátane dopravcov, manažérov infraštruktúry, dodávateľov a akademickej obce. Medzi predných rečníkov patrili Keir Fitch, vedúci oddelenia výskum a inovatívnych dopravných systémov na generálnom riaditeľstve MOVE, výkonný riaditeľ Európskej železničnej agentúry Josef Doppelbauer a dočasný riaditeľ spoločného podniku Shift2Rail Christos Economou.

Spoločnosť OLTIS Group je zapojená v projekte IT2Rail v 7 pracovných programoch. Navyše plní úlohu lídra pracovného programu WP4, kde najväčší a kľúčový podiel práce odvedie na aplikácii Trip Tracker.