LinkedIn

5.–8.12.2017
V dňoch 5. – 8. 12. 2017 sa v Prahe konal 24. ročník „Inovácia 2017, Týždeň výskumu, vývoja a inovácií v ČR“, organizovaný Asociáciou inovačného podnikania ČR. Akcia mala tri časti: medzinárodné sympózium, medzinárodný veľtrh invencií a inovácií a 22. ročník Ceny inovácia roku 2017 pod záštitou prezidenta Českej republiky.

Naša skupina sa zúčastnila súťaže „Cena Inovácia roka 2017“ s produktom REAL-Bridge (Centrum informácií pre euro-ázijskú železničnú prepravu) prihláseným spoločnosťou JERID. V rámci súťaže sa tento rok hodnotilo celkom 14 produktov prihlasovateľov so sídlom v Českej republike. Cenu Inovácia roku 2017 získala spoločnosť ŠKODA MACHINE TOOL a.s., Plzeň za produkt „Multifunkčné pracovisko HCW 4 S s virtuálnym modelom a VNCK simuláciou“.

Dňa 7. 12. 2017, v rámci medzinárodného veľtrhu invencií a inovácií, v sekcii Medzinárodná spolupráca vo VaVal – programy EUREKA a Eurostars vystúpil ing. Petr Kroča, riaditeľ pre výskum a inovácie spoločnosti OLTIS Group s prezentáciou „Practical Use of Funding Instruments“, v ktorej okrem iného predstavil medzinárodné úspešné projektové výsledky našej spoločnosti v rámci programov EUREKA, Horizont 2020 a CEF. Pán Kroča sa takisto zúčastnil panelovej diskusie s názvom „Ako pripraviť a predložiť úspešný projekt EUREKA a Eurostars“, v ktorej vystúpili tiež národní koordinátori programov EUREKA a Eurostars z ČR, Maďarska a Španielska.