LinkedIn

Na zasadaní Prezidentského výboru UNIFE dňa 21. januára v Bruseli sa stal Ing. Miroslav Fukan, výkonný riaditeľ OLTIS Group oficiálne členom tohto výboru. Bude tak po dobu 3 rokov zasadať pri rokovacom stole po boku prezidenta Bombardier Transportation (Lutz Bertling, predseda výboru), prezidenta Alstom Transport (Henri-Poupart-Lafarge), CEO Siemens Rail Systems (Jochen Eickholt) a ďalších piatich členov výboru. Súčasne sa Ing. Fukan stal členom Strategickej komisie UNIFE a predsedom Komisie UNIFE pre SME.

V rámci spomínaného zasadania sa Ing. Fukan ako člen Prezidentského výboru stretol s Komisárkou pre dopravu (Violeta Bulc) a Komisárkou pre regionálnu politiku (Corina Cretu). Na týchto rokovaniach boli diskutované aktuálne priority, problémy a strategické zámery európskeho železničného priemyslu pre najbližšie volebné obdobie obidvoch predstaviteliek Európskej komisie.

Ing. Fukan bude v rámci svojho pôsobenia ako člen Prezidentského výboru UNIFE, člen Strategickej komisie UNIFE a ako predseda komisie pre malé a stredné firmy hájiť záujmy firiem železničného odvetvia z oblasti strednej a východnej Európy a presadzovať lepší prístup predovšetkým k európskym nástrojom pre financovanie budovania železničnej infraštruktúry a železničného výskumu a inovácií v rámci Českej republiky a celej Európy. Hlavnými prioritami z pohľadu Európskej komisie bude v nasledujúcom období podpora malých a stredných podnikov s dôrazom na oblasť dopravy, s cieľom zvýšiť ich podiel na čerpaní európskych prostriedkov pre železničný priemysel.

Zvolenie Ing. Fukana na tieto významné pozície je výsledkom dlhodobej systematickej práce týmu OLTIS Group v železničnom odvetví a aktívneho pôsobenia v UNIFE, ERRAC, ERA/TSI a v rámci európskeho železničného výskumu a inovácií. Konkrétnym výsledkom je zapojenie spoločnosti do projektov 7. Rámcového programu, Horizon 2020 a aktívny podiel na prípravnej fáze Shift2Rail JTI.