LinkedIn

V dňoch 26. a 27. novembra 2014 sa v poľskej Lodži konal workshop WarehouseLAB 7.0 – systémy WMS, moduly ERP a technológie pre automatickú identifikáciu v oblasti skladovania. OLTIS Polska sa stal partnerom tohto podujatia po prvý raz.

WarehouseLAB sú manažérske workshopy, ktorých účastníkmi sú vedúci logistiky a skladov z logistických a výrobných spoločností. Prvý deň, moderovaný nezávislým expertom, mal konferenčný charakter. Druhý deň bol už venovaný workshopu, kde každý z partnerov, vrátane našej spoločnosti, prezentoval svoje riešenia v priebehu štyroch jednohodinových zasadaní pre desaťčlenné skupiny účastníkov. Moderátormi jednotlivých sekcií boli partneri – dodávatelia systémov WMS.

Všetkým účastníkom srdečne ďakujeme za stretnutie.