LinkedIn

Spoločnosť OLTIS Group dokončila dňa 19. októbra 2015 implementáciu novej generácie Informačného systému operatívneho riadenia (ISOR), ktorý je kľúčovým nástrojom dispečerských pracovísk Správy železničnej dopravnej cesty, s.o. (SŽDC) pre organizáciu a riadenia vlakovej dopravy na celej sieti SŽDC.

Nová generácia ISOR prináša významné rozšírenie funkcionality predovšetkým v  oblastiach:

  • komunikácia s informačnými systémami susedných manažérov infraštruktúry podľa štandardov TSI TAF/TAP
  • komunikácia s informačnými systémami dopravcov podľa štandardov TSI TAF/TAP
  • dátové výmeny s využitím Common Interface
  • komunikácia s európskym informačným systémom RNE TIS (Train Information System)
  • napojenie na centrálne referenčné súbory
  • jednotné dátové základne na databázovom serveru Oracle
  • moderného užívateľského rozhrania podľa nových štandardov SŽDC
  • nové metodiky číslovania vlakov na infraštruktúre SŽDC
  • plánovanie a riadenie dopravy pri odklonoch prepojené s IS pre prideľovanie kapacity dráhy (KADR)
  • integrácia s GSM-R

Vývoj novej generácie ISOR prebiehal v rokoch 2013–2015 ako súčasť projektu „Implementácia TSI-TAF do informačných systémov SŽDC, fáza 2“ spolufinancovaného z Operačného programu Doprava Ministerstva dopravy ČR.

 

NewISOR_1024