LinkedIn

V dňoch 20.2 – 22.2 2013 sa konal už 3. ročník poľsko – českej konferencie a výstavy: Bocznica trzeciego tysiąclecia – Nowoczesne technologie w zarządzaniu bocznicami kolejowymi (Vlečka III tisícročia – Moderné technológie v riadení železničných vlečiek). Účastníci sa už tradične stretli v hoteli „Muflón“ v Ustroni v Bielsko-Bialej.
Usporiadateľom konferencie bola Polská Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei a hlavnými partnermi boli firmy: První Signální z Ostravy, KZA z Krakova a OLTIS Group a.s. Ostatnými sponzormi boli PKP Cargo service, Jastrzębska Spółka Kolejowa, Jerid Polska, Graw i Trade-Port.

Čestný patronát nad konferenciou a výstavou prevzal už tretíkrát Veľvyslanec Českej republiky v Poľsku, J.E. Jan Sechter.

Konferenciou sprevádzal riaditeľ JERID Polska, Tomáš Kroča. Na začiatku konferencie vystúpila aj Hana Rulíšková z firmy OLTIS Group a.s., ktorá predstavila priebeh implementácie informačného systému v spoločnosti PKP LHS. Michal Šlachta z První Signální a Edward Jacek Kwarciak, riaditeľ Krakowskich Zakładów Automatyki S.A., prezradili účastníkom akými smermi sa rozvíjajú ich firmy a zoznámili ich so stratégiou na ďalšie roky. Juliusz Grabczyk popísal, ako spoločnosť GRAW prispieva k technickému vybaveniu modernej vlečky a predstavitelia Rail Tech Papla predstavili prostriedky k olejovaniu koľajníc. Stav technického potenciálu a skúseností v oboru železničných prepráv a komplexnej obsluhy vlečiek prezentoval Andrzej Ludwin z PKP CARGO SERVICE. Prebehla aj diskusia na tému Modernizácia infraštruktúry zabezpečovacieho zariadenia železničnej vlečky (Andrzej Wiśniewski, KZA) a zaujímavostí z implementácie komplexného informačného systému v Unipetrol Doprava (Tomáš Kroča, JERID Polska). Na záver si účastníci pozreli vývoj v realizácii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, ktorý predstavil Tomasz Konopacki.

Štvrtý ročník konferencie sa bude konať v I. štvrťroku 2014.