LinkedIn

Dňa 25. novembra usporiadala spoločnosť OLTIS Hungaria v Budapešti za plnej podpory OLTIS Group, maďarskej Národnej inovačnej kancelárie (NIH) a Budapeštianskej univerzity technológie a ekonomiky informačný deň k problematike SHIFT²RAIL.

SHIFT²RAIL je prvá európska spoločná železničná technologická iniciatíva, ktorá bude sústreďovať výskum a inovácie a riešenia, riadená trhom, k urýchleniu integrácie nových a pokročilých technológií do inovatívnych riešení železničných produktov. SHIFT²RAIL bude podporovať konkurencieschopnosť európskeho železničného priemyslu a uspokojovať meniace sa potreby dopravy v EU. Prostredníctvom výskumu a vývoja, ktoré spadajú do iniciatívy Horizon 2020, budú vytvorené technológie pre dokončenie jednotného európskeho železničného priestoru (SERA).

Na podujatie zavítalo viac ako 30 účastníkov z najrôznejších maďarských železničných priemyselných podnikov, výskumných dopravných inštitúcií či železničných dopravcov, ktorí sa chceli dozvedieť viac o novom európskom programe pre železničný výskum a inovácie a predovšetkým o možnostiach, ako sa do SHIFT²RAIL zapojiť.

Zástupca NIH, Vilmos Németh, zoznámil poslucháčov so všeobecnou podporou, ktorú môže spoločnostiam táto organizácia poskytnúť v oblasti železničného výskumu a inovácií v rámci programu Horizon 2020. Účastníci sa dozvedeli základné fakty o spoločnom podniku SHIFT²RAIL, jeho význame a prínosoch nielen pre železničný sektor. Boli oboznámení s technickými aspektmi SHIFT²RAIL, master plánom a inovačnými programami, možnosťami, ako sa stať súčasťou Shift2Rail a takisto s termínmi a udalosťami, ktoré budú nasledovať v najbližšej dobe. Tieto informácie predali prítomným Riaditeľ pre výskum a inovácie OLTIS Group Peter Kroča a Projektová koordinátorka Alena Loudová. Do prípravnej fázy Shift2Rail sa aktívne zapojila iba jediná maďarská organizácia, Budapeštianska univerzita technológie a ekonomiky. Vedúci oddelenia, Daniel Rohács, podporil svojimi slovami účasť ďalších maďarských firiem a organizácií v SHIFT²RAIL a podelil sa s nimi o svoje skúsenosti z prípravnej fázy, čo im tato aktívna účasť priniesla a čo pre nich do budúcnosti znamená. Nechýbalo ani niekoľko povzbudzujúcich slov od maďarského predstaviteľa za Skupinu zástupcov štátu SHIFT²RAIL Gergelyho Gecse z Ministerstva pre národný rozvoj.

Podujatie sa stretlo s pomerne veľkým ohlasom a veríme, že pomohlo maďarským firmám zvýšiť povedomie o možnostiach financovania železničného výskumu a vývoja a v budúcnosti im bude nápomocné pri aktívnej účasti v SHIFT²RAIL.

Radi by sme poďakovali všetkým partnerom za podporu pri príprave i samotnej realizácii informačného dňa!

S2R_HU_2014_03   S2R_HU_2014_02

S2R_HU_2014_08   S2R_HU_2014_04

S2R_HU_2014_14   S2R_HU_2014_12

S2R_HU_2014_15   S2R_HU_2014_19