LinkedIn

Generálny riaditeľ pre mobilitu a dopravu (DG MOVE) João Aguiar Machado menoval OLTIS Group a jeho zástupcu Ing. Petra Kroču, riaditeľa pre výskum a inovácie, členom „Digital Transport and Logistics Forum“ (DTLF), ktoré bude pomáhať Európskej komisii rozvíjať digitalizáciu nákladnej dopravy a logistiky.

Toto menovanie je platné do roku 2018.

Komisia sa rozhodla zriadiť toto fórum svojim Rozhodnutím C(2015) 2259 zo dňa 9. apríla 2015. Jeho uplatnenie bude zamerané na nákladnú dopravu a logistiku, s prihliadnutím k interakciám so systémami riadenia dopravy. Fórum bude príležitosťou pre národných koordinátorov, podnikateľské subjekty, odborníkov a tvorcov legislatívy diskutovať otázky, ktoré sa zamerajú predovšetkým na:

a) oblasti, kde existuje zlyhanie trhu, ktoré by malo byť napravené na európskej úrovni,

b) odporučenia pre opatrenia na úrovni EU, ktoré sú schopné riešiť tieto problémy (rozsah a pridaná hodnota),

c) spôsoby, ako ďalej budovať a rozvíjať početné existujúce projekty a osvedčené postupy, šírenie znalostí, aj nad rámec, pokiaľ ide o technické práce tam, kde bude potreba.