LinkedIn

V dňoch 22. – 24. júna sa v Amsterdame konalo 25. valné zhromaždenie UNIFE, Európskej asociácie železničného priemyslu. Za nových členov UNIFE tu bolo prijatých ďalších 11 spoločností.

OLTIS Group, člena UNIFE od roku 2009, zastupovali Miroslav Fukan, Petr Kroča a Jiří Čáp, ktorí sa mimo plenárneho zasadnutia a valného zhromaždenia UNIFE zúčastnili rokovania v pracovných a výkonných komisiách. Miroslav Fukan sa aktívne zúčastnil prezidentského výboru (Presiding Board) a komisie pre malé a stredné firmy (SME Committee). Petr Kroča zastupoval OLTIS Group v platforme digitalizácie (Digitalisation Platform) a komisie pre komunikáciu (Communications Committee) a Jiří Čáp v komisii pre nákladnú dopravu (Freight Committee), kde prebiehala príprava a diskusia k pozičnému dokumentu ERIFA, ktorý má slúžiť ako podklad pre Európsku komisiu z hľadiska rozvoja nákladnej železničnej dopravy.

Výkonný riaditeľ OLTIS Group Miroslav Fukan sa takisto ako jeden z diskutujúcich aktívne zapojil v rámci panelovej diskusie na tému konkurencieschopnosti železničného priemyslu EU a vedúceho postavenia na trhu (verejné zákazky, obchod, výskum a vývoj) v rámci  dňa valného zhromaždenia. V tejto časti vystúpili takisto:

  • Martina Werner, členka Európskeho parlamentu a výboru pre priemysel Európskeho parlamentu, spravodajkyňa Uznesenia parlamentu o konkurencieschopnosti európskeho železničného dodávateľského priemyslu,
  • Gwenole Cozigou, riaditeľ pre priemyselnú transformáciu a pokročilé hodnotové reťazce, DG-GROW, Európska komisia,
  • Carlo Borghini, výkonný riaditeľ Shift2Rail JU,
  • Laurent Troger, prezident Bombardier Transportation, predseda UNIFE
  • a ako moderátor Chris Jackson, šéfredaktor Railway Gazette.

Ďalšie diskusné témy boli Investície EU pre železnicu (fondy EU, CEF, Junkerov investičný plán, PPP) a Železnice a dopravná politika EU (implementácia 4. železničného balíčka, štandardizácia, ERTMS). V priebehu celej akcie prebiehali rokovania s partnermi ohľadom medzinárodných projektov vo väzbe na Shift2Rail a ďalšie aktivity OLTIS Group.

 

13_UNIFE-GA-2016