LinkedIn

V dňoch 17. – 19. októbra sme sa zúčastnili už 7. ročníku vedecko-technickej konferencie „Integrovaná verejná doprava v obsluhe miest a krajov“ PublicTrans  2012, ktorá sa konala v  meste Zakopane v poľských Tatrách.

Konferencia, ako už napovedá názov, sa zaoberala mestskou hromadnou dopravou, dopravou medzi jednotlivými krajmi, a to cestnou, aj železničnou. Prezentácie predstavili prognózy a štatistiky preprav, vývoj informačných systémov poskytujúcich informácie pre cestujúcich na zastávkach, a takisto aj v samotných vozidlách verejnej dopravy, nové inštalované signalizačné zariadenia, obsluhu letísk hromadnou dopravou, cestnou aj železničnou, spoluprácu v rámci verejnej dopravy medzi krajmi, možnosti využitia dotácií z EU atd.

Spoločnosť OLTIS Group sa na akcii prezentovala i vlastným výstavným stánkom. Účasť našich zástupcov priniesla nielen nové poznatky a prehľad o aktuálnom vývoji na poľskom trhu, ale predovšetkým veľa nových kontaktov pre budúcu obchodnú i odbornú spoluprácu.