LinkedIn

V dňoch 21.‒25. septembra 2009 sa konal 16. svetový ITS (inteligentných dopravných systémov a služieb) kongres v Štokholme. OLTIS Group zastúpená svojou dcérskou spoločnosťou JERID sa prezentovala príspevkom v technickej sekcii zameranom na efektívnosť prepráv na dlhé vzdialenosti s podtitulom 4 prepravné módy, 4 rôzne pohľady.

Spoločnosť JERID v tejto sekcii predstavovala zástupcov železničnej prepravy, ďalšií 3 prednášajúci reprezentovali lodnú a kamiónovú dopravu. Príspevok na tému sledovanie železničných vagónov v Európe a Ázii s podporou projektov E-RailMap a ERWIN vyvolal záujem účastníkov o túto problematiku v následnej panelovej diskusii. V nej sa všetci zúčastnení zhodli na tom, že v Európe chýba systém, ktorý by bolo možné využívať pre efektívne plánovanie prepravy s využitím všetkých 4 transportných módov (železnice, cesty, lietadlá, lode).

Tejto významnej udalosti sa zúčastnilo viac ako 8000 účastníkov z 60 krajín sveta. Viac informácií o kongrese nájdete na webovej stránke  http://www.itsworldcongress.com/.