LinkedIn

Dňa 24. novembra 2023 sa konala 24. konferencia o doprave, ktorá sa aj tento rok tešila veľkej účasti. Toto renomované odborné podujatie, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 300 ľudí, sa zaoberalo najmä problematikou železničnej dopravy (preprava a zasielateľstvo), zelenými energiami budúcnosti – čo sa týka cestnej dopravy, a tiež významom intermodality. Aj keď železničný sektor tento rok vykazuje finančný pokles v porovnaní s rokom 2022, získali sme celkovo pozitívny obraz o otázkach, ktoré ovplyvnia železnicu v budúcnosti.

Za spoločnosť OLTIS Hungaria Kft. vystúpila naša obchodná manažérka Tímea Pőcze s odbornou prezentáciou o komplexnom riadení kontajnerových terminálov, čím podporila význam intermodálnych prepráv. Predstavila časť systému KONTI a zdôraznila význam jeho ďalších funkcií a jedinečných riešení.

Počas celého dňa sme v našom výstavnom stánku vítali záujemcov, partnerov a existujúcich zákazníkov. Prežili sme dlhý, ale o to úspešnejší deň, počas ktorého sme upevnili naše obchodné vzťahy.

Budeme sa tešiť i na ďaľší ročník tejto prínosnej konferencie.

video z konferencie