LinkedIn

Dňa 8. júla členské krajiny EU oficiálne schválili dopravné projekty, ktoré získajú 6,7 miliardy Eur z fondu nástroje pre prepojenie Európy (CEF). Príjemcovia z členských krajín spôsobilých čerpať prostriedky z Fondu súdržnosti získajú až 85 % podpory financovania svojich projektov.

Z 427 návrhov projektov bolo vybraných 195, ktoré významne prispejú k digitalizácii a dekarbonizácii dopravy. Medzi tieto úspešné projekty sa zaradil i projekt spoločnosti OLTIS Group „Implementácia TSI TAF u súkromných železničných dopravcov“ s rozpočtom 1,1 mil. Eur, v rámci ktorého dôjde v rokoch 2017–2019 k implementácii u desiatich nákladných železničných dopravcov v ČR a na Slovensku.

Projekt sa zameriava na vývoj a implementáciu štandardov pre dátovú výmenu v súlade s Nariadením o technickej špecifikácii pre interoperabilitu subsystému pre telematické aplikácie v nákladnej doprave (TSI TAF) do informačných systémov, ktoré využívajú železniční dopravcovia pre plánovanie a operatívne zaistenie svojej činnosti. Požiadavka TSI TAF vyžaduje, aby stávajúce funkcie boli rozšírené o komunikáciu s manažérmi infraštruktúry, spolupracujúcimi dopravcami a držiteľmi vozňov.

Projekt si kladie za cieľ pomôcť súkromným dopravcom, ktorí doposiaľ nepoužívali komplexné systémy prevádzkované u veľkých či národných dopravcov, ale ktorí teraz musia spĺňať požiadavky z hľadiska komplexnosti požadovaných funkcií. Projekt umožní nasadiť týmto súkromným dopravcom k dosiahnutiu plnej interoperability menej nákladné, ale rovnako komplexné riešenia, aké majú veľkí národní dopravcovia.