LinkedIn

Dňa 29. novembra 2022 sa uskutoční tradičné predvianočné priateľské stretnutie pracovníkov OLTIS Group s obchodnými partnermi a priateľmi.

Podujatie sa bude konať od 18:00 hodín v bowlingovom centre BNC Bratislava a súčasťou stretnutia bude obľúbený bowlingový turnaj o zaujímavé ceny.

Účasť na tejto akcii podlieha registrácii.