LinkedIn

Dňa 5. decembra 2019 sa uskutoční tradičné predvianočné priateľské stretnutie pracovníkov OLTIS Group s obchodnými partnermi a priateľmi.
Podujatie sa bude konať 5. decembra 2019 od 18:00 hodín v bowlingovom centre BNC Bratislava a súčasťou stretnutia bude obľúbený bowlingový turnaj o zaujímavé ceny. Účasť na tejto akcii podlieha registrácii.