LinkedIn

Informačné systémy pre

 

manažéra infraštruktúry


Manažér železničnej
infraštruktúry

 • Predaj kapacity dráhy a objednávanie trás vlakov
 • Dispečerské riadenie dopravy
 • Elektronický dopravný denník
 • Evidencia a príprava trasy pre dopravu mimoriadnych zásielok

 

železničných dopravcov

Nákladná doprava

 • Optimalizované plánovanie vlakotvorných procesov
 • Dispečerské riadenie dopravy
 • Dispečerské riadenie obehov nákladných vozňov
 • Centrum aktuálnych informácii o európskej železnici
 • Systém inteligentného monitoringu železničných nákladných vozňov
 • Digitálna železničná mapa Európy a Ázie

 

Osobná doprava

 • Automatizované plánovanie obehov hnacích vozidiel a personálu
 • Audiovizuálny informačný systém v  staniciach
 • Integrované elektronické cestovné poriadky
 • Bezkontaktná čipová karta so širokým spektrom aplikácií
 • Predaj a rezervácie vnútro a medzinárodných cestovných dokladov

 

logistiku a špedíciu

Komplexné systémy pre LOGISTIKU

DOPRAVA – cestná, železničná, priemysel

ŠPEDÍCIA – cestná, železničná, námorná, letecká

SKLADY, KONTEJNEROVÉ TERMINÁLY

 • Informačný systém pre železničných špeditérov a dopravcov
 • Informačný systém pre plánovanie a riadenie dopravy a logistiky
 • Informačný systém pre nákladných a osobných cestných dopravcov
 • Systém pre zbernú službu, cestnú, leteckú a námornú špedíciu
 • Riadenie a správa logistických, výrobných, alebo obchodných skladov
 • Nástavby – webové portály, mobilné technológie, dátové sklady
 • Úspešné realizácie u národných dopravcov