LinkedIn

Tím vydavateľstva Cargo Közlekedés začal tento rok opäť s novinkami. 7. marca 2018 sa konalo odborné stretnutie NavigátorVilág Klub, ktorého hlavnou témou bolo v súčasnosti veľmi populárne inteligentné skladovanie. Rovnako ako pred, takisto aj po odborných prednáškach nasledovali voľné odborné diskusie medzi zúčastnenými firmami a hosťami, ktoré výborne poslúžili na spoznávanie sa, a nadväzovanie nových, ako aj pre upevňovanie už existujúcich obchodno-odborných a priateľských väzieb.
Tešíme sa na ďalšiu udalosť.