LinkedIn

Informačný systém od spoločnosti OLTIS GROUP ponúka komplexné riešenie pre závodovú dopravu a logistiku. Je určený predovšetkým pre výrobné spoločnosti, ktoré potrebujú zefektívniť vnútrofiremné aj externé logistické procesy, a to predovšetkým z hľadiska návozu surovín a expedície výrobkov prostredníctvom železničnej a cestnej dopravy. Samozrejmosťou je otvorenosť a flexibilita systému, ktorá umožňuje ľahkú systémovú integráciu ako s internými, tak aj so systémami dopravcov.

Prehľad riešenej agendy
Zásielky
Evidencia, plánovanie a sledovanie stavu prichádzajúcich a odchádzajúcich zásielok, vrátane ich ekonomického vyhodnotenia.
Manipulácia
Plánovanie a evidencia nakládky a vykládky tovaru v závode s previazaním na plniace zariadenia, elektronické váhy alebo systémy ERP.
Expedícia
Podpora prípravy a tvorby dokumentov na expedíciu ( nákladové listy, faktúry, dodacie listy, atesty atď.), výberové konania na dopravcov.
Katalóg lokomotív a vozového parku
Evidencia technických, prevádzkových a ekonomických dát vozového parku a jeho riadenie, evidencia a plánovanie prehliadok a opráv.
Systémová integrácia
Plnohodnotná výmena dát s ERP systémami, integrácia so systémami elektronických koľajových a cestných váh a plničiek, rozhranie na systémy dopravcov a špeditérov.
Operatívne riadenie vlečky
Odovzdanie vozov medzi dopravcami a vlečkou, plánovanie a evidencia prevádzky na železničnej vlečke.
Cestná vrátnica
Podpora plánovania a riadenia vjazdov a výjazdov do závodu s využitím prioritných front a časových okien.
Fakturácia
Vystavovanie jednoduchých aj zberných výnosových faktúr, kontrola a evidencia nákladových faktúr vrátane opravných dokladov.
Controlling
Priebežné vyhodnocovanie aktivít firmy formou množstva dynamických prehľadov a reportov s možnosťou využitia dátových skladov.