LinkedIn

 

V dňoch 19. – 20. mája 2016 sa na Slovensku v hoteli Zochova chata konal 1. ročník medzinárodnej logistickej konferencie SpeedCHAIN Slovakia. Tento úvodný ročník podporila aj spoločnosť OLTIS Group ako jeden z partnerov konferencie.

Dvojdňová konferencia priniesla pod heslom „Logistika: Výzvy a riešenia“ veľa zaujímavých tém. V zaplnenej sále zazneli slová o úspechu slovenskej logistiky, ktorá dokázala využiť európske príležitosti pre vytvorenie perspektívneho odvetvia. V troch sekciách ponúkla konferencia vyčerpávajúci prehľad hlavných tém súčasnej slovenskej logistiky a jej integrácie v rámci logistického priestoru strednej a východnej Európy. Na program jednotlivých prednášok sa dostala problematika dopytu po kvalitnom vzdelávaní, rýchlejšom rozvoji dopravnej a logistickej infraštruktúry postupným odbúravaním legislatívnych prekážok v modernom podnikaní, ale aj bojom s kriminalitou a ďalšími negatívnymi faktormi, ktoré objektívne brzdia potenciál rýchlejšieho rastu slovenskej ekonomiky. Na riziká, spojené s otvorením hraníc, upozornil František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky, ktorý bol súčasne odborným moderátorom poobedného programu prvého dňa konferencie.

Tematicky rozdelené sekcie ponúkli účastníkom nielen prednášky popredných slovenských a zahraničných odborníkov z jednotlivých oblastí ekonomiky, ale aj priestor pre množstvo špecifických otázok a samozrejme hneď aj niekoľko panelových diskusií. Práve diskusné fóra vyplnili väčšinu času pred otvorením večerného spoločenského programu, ktorého cieľom bolo mimo iného ponúknuť potrebný priestor pre profesionálny network.

So zaujímavou prednáškou na tému „Efektívne nástroje pre dispečera na plánovanie dopravy“ vystúpil v sekcii „Inovatívne logistické riešenia – Logistika na Mieru“ pán Radomír Bača, obchodný manažér spoločnosti CID International.

Príležitosť pre stretnutie so zákazníkmi ponúkla aj výstavná expozícia, ktorej sa zúčastnili zástupcovia OLTIS Group s vlastným stánkom, na ktorom prezentovali širokú ponuku produktov pre oblasť logistiky a skladovania.

 

Speedchain1 Speedchain2 Speedchain4 Speedchain5 Speedchain6 Speedchain7